Vernieuwde verkeerssituatie (02-12-2022)

Veilige schoolroute
De Troubadour doet mee aan de landelijke pilot ‘Veilige Schoolroute’. Samen met het ministerie, de gemeente en de fietsersbond kijken we hoe de omgeving veiliger kan voor ouders en kinderen. Minder auto’s in de buurt van de school moet ervoor zorgen dat kinderen vaker met de fiets naar school komen.

Herinrichting Maria van Bourgondiëlaan
De Maria van Bourgondiëlaan is in 2022 geheel vernieuwd: De Kiss & Ride is naar buiten de schoolzone verplaatst, een kruising nabij het gebouw is afgesloten voor motorvoertuigen, er is een stilstaan verbod voor de school en er zijn plateaus geplaatst op kruispunten. Dat zijn allemaal maatregelen die het minder aantrekkelijk moeten maken om met de auto de kinderen af te zetten en in plaats daarvan de fiets te pakken.
 
Buurtsafari
Vrijdagochtend 2 december organiseerde de fietsersbond daarom een gastles voor groep 6 t/m 8 en liepen de leerlingen door de buurt een buurtsafari, om te kijken wat er allemaal veranderd is en wat er misschien nog beter kan.
Dit krantenbericht en filmpje geeft een goede impressie van de ochtend!