Nieuws

Zzzoef training

Beste ouders,   We gaan weer actief van start met onze ZZZoef  training, de rots & watertraining voor jongens en meisjes.   Meer zelfvertrouwen, sterk voor jezelf staan en relaxter zijn in nieuwe situaties, dat is de kern van onze ZZZoef training voor kinderen.   Praktische informatie:  Startdatum: dinsdag 6 april (6 lessen van 45 minuten) 13- 20 april, 18 - 25 mei en 1 juni Locatie: bs de Troubadour, Eindhoven Leeftijd: 5-12 jaar Kosten: €25,00 per les (wij zijn een geregistreerde praktijk en dat maakt dat veel zorgverzekeraars vanuit het aanvullend alternatieve zorg u tegemoetkomen in de kosten)   “Spelenderwijs ontdekt het kind de wereld en ontwikkelt het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen, vertrouwen in een ander en sociale vaardigheden.” Wat is Rots & Water? Wij zijn ervaren en gecertificeerde trainers en gebruiken elementen uit de Rots en water training. Rots & Water is een sociale weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes vanaf de kleuterleeftijd die willen leren om op een goede manier voor zichzelf op te komen in de omgang met anderen.  Wat gaan we doen?  Door sport, spel en bewegen worden vaardigheden aangeleerd. Thema’s die aan de orde komen zijn: Concentratie en focus Sterk staan, zelfverzekerdheid Omgaan met Emoties Vriendschap  Zelfvertrouwen Samenwerken  Lichaamstaal, wat straal ik uit en hoe doe ik dat? Voor jezelf opkomen, Grenzen aangeven Jullie kunnen je kind opgeven via de app en dan krijgen jullie via de mail te horen of de groep kan starten (we gaan van start bij voldoende aanmeldingen).  

Vervanging en berichtgeving via app

Zoals u misschien vernomen heeft uit onze berichtgeving zijn wij druk bezig om de groepen bemand te houden. Momenteel zijn er leerkrachten die om verschillende redenen niet aanwezig kunnen zijn op school. Door de pandemie lopen sommige leerkrachten een verhoogd risico. Daarnaast komt het voor dat leerkrachten afwezig zijn vanwege het test- en quarantainebeleid. Ook niet-corona gerelateerde oorzaken zijn aan de orde van de dag.  Dit betekent dat we structureel al vijf leerkrachten moeten vervangen naast de onvoorziene vervangingen. Een nijpende situatie.   Onze school kan onder normale omstandigheden in dit soort gevallen altijd een beroep doen op de vervangers die vanuit het bestuur kunnen worden ingepland. Echter is de vraag in deze tijd naar vervangers groot en zijn alle vervangers al ingepland.   Mocht de leerkracht van uw zoon of dochter afwezig zijn én er is geen vervanger beschikbaar, dan zijn we genoodzaakt om thuisonderwijs te gaan organiseren. Er is dan ook geen noodopvang beschikbaar. Normaal bent u van ons gewend dat de groep opgedeeld wordt over andere groepen. Omdat wij werken met vaste cohorten is dat momenteel geen optie. Mocht dit voorkomen in de groep van uw zoon of dochter gaan we u vanaf volgende week hierover berichten via de app. U krijgt dan een pushmelding dat deze groep helaas thuis moet blijven. Om deze overgang soepel te laten verlopen zullen wij de informatie ook per mail versturen. Het is daarom noodzakelijk om dagelijks vóór schooltijd uw mail én app in de gaten te houden.   We hopen dat  u begrip heeft voor de situatie en zullen u informeren als dit iets betekent voor de groep van uw zoon of dochter.   

Sinterklaas en burgemeester Jorritsma op bezoek!

Vandaag hebben we onverwachts bezoek gehad van Sinterklaas en zijn pieten!We stonden in de ochtend met alle kinderen klaar om te videobellen, maar toen bleek dat we geen verbinding konden krijgen met Sinterklaas. Dit was even schrikken, maar gelukkig was Sinterklaas zijn afspraak niet vergeten. Hij kwam toch nog met zijn snelle wagen naar school!   De groepen 1 t/m 4 hebben een eigen optreden gegeven in de gymzaal. Echter was er nog één probleem: deze week hadden wij alle tekeningen voor Sinterklaas afgegeven bij burgemeester Jorritsma, zodat hij deze vandaag aan Sinterklaas kon geven.   Gelukkig had burgemeester Jorritsma in de gaten, dat Sinterklaas niet thuis aan het werk was en kwam hij even langs bij basisschool de Troubadour. De burgemeester had de tekeningen van alle kinderen bij en heeft deze aan Sinterklaas gegeven.  Hierna heeft de burgemeester nog naar een aantal optredens gekeken en om vervolgens weer terug te keren naar het stadhuis.   Ondertussen hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 de surprises uitgepakt die ze voor elkaar hadden gemaakt. Alle kinderen hebben hier ontzettend hard aan gewerkt. Het zag er prachtig uit!  Aan het einde van de ochtend zijn alle kinderen van de groepen 1 t/m 5 nog even op bezoek geweest bij Sinterklaas in de gymzaal. Hierna zijn Sinterklaas en zijn pieten weer naar het pietenhuis vertrokken. Ze gingen weer verder met de voorbereidingen voor pakjesavond. Het was een geweldige dag, met vele verrassingen. Wij willen jullie een fijne pakjesavond wensen! Dag hoor!