Jaarplan


De Troubadour blijft in ontwikkeling. Dit schooljaar werkt ons team in werkgroepen aan doelen uit het schoolplan.
In het schoolplan is de wens opgenomen, complexe leerkrachtvaardigheden verder te verbeteren. Er wordt een scholingsbijeenkomst georganiseerd op 18 december 2020, waarbij aandacht is voor activerende didactiek, met het onderdeel instructie in de hoofdrol. Daarnaast zal aandacht zijn voor de afstemming op verschillen, met oog voor het aanleren van leerstrategieën.
Ook wordt er dit schooljaar een plan ontwikkeld omtrent het voeren van kindgesprekken om hen meer eigenaar te maken van de eigen ontwikkeling en nog beter inzicht te krijgen in het welbevinden.
Het begeleiden van onderwijs op onze leerpleinen, het verbeteren van de spreekvaardigheden bij Engelse oudergesprekken én het bevorderen van leren leren zijn belangrijke speerpunten van ons jaarplan. Het creëren van een gedragen visie en het uitwerken van een gedegen plan staat op de planning voor de komende periode.