Actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië & Turkije (15-02-2023)

We zijn allemaal geraakt door de verwoestende aardbeving in Syrië en Turkije van vorige week zondag. Op onze school hebben we veel Turkse en ook een aantal Syrische families. We leven met ze mee en we hopen dat familie en vrienden in orde zijn.

Ook Cato uit groep 3 zag vorige week de beelden die onze huiskamer binnenkwamen en ze wilde direct in actie komen. Samen met haar vriendinnen ging ze aan de slag en verkocht ze zelfgemaakte armbandjes. Zo haalde ze binnen de kortste keren €300,- op. Cato kwam zelfs op tv bij Omroep Brabant en het Jeugdjournaal met haar actie. 

Cato vroeg ons of we als school de actie niet groter konden maken en zo nog meer geld op konden halen voor de slachtoffers van de aardbeving. We vonden het een prima idee, omdat het ook goed past bij onze visie op wereldburgerschap en zorgen voor elkaar. Nadat Cato haar idee aan de leerlingenraad presenteerde besloot de leerlingenraad dat het tijd was om ook in actie te komen. Woensdag wordt er door de media een nationale actiedag van giro 555 georganiseerd. 
 

Op donderdag 16 februari maken alle kinderen tussen 14.00 uur en 15.00 uur zelf armbandjes, geheel volgens het idee van Cato en haar vriendinnen. Kinderen mogen zelf hun eigen kralen mee naar school nemen (als ze dit willen uiteraard), maar we zullen als school ook zorgen voor een bak met kralen in de klas. Vervolgens verkopen we de armbandjes aan ouders. U geeft wat u ervoor over hebt of wat u kan missen. Het kopen van een armbandje is mogelijk op donderdag na schooltijd of vrijdag voor schooltijd. De leerlingenraad staat dan buiten met een tafel waarop de armbandjes liggen en u ze kunt kopen. 

Namens Cato (en haar vriendinnen: Lisa, Romee, Jolie, Noëmie, Teddie, Quinn, Roos en Poppe, Jasmijn en Indy) hartelijk dank!