Werken in thema’s groep 3 t/m 8


Het werken met schoolbrede thema’s is in deze periode niet haalbaar. Het vraagt veel samenwerking tussen de groepen en een investering in tijd. Bovendien is groepsoverstijgend werken coronatechnisch niet toegestaan.
We hebben daarom besloten om dit schooljaar niet te werken met schoolbrede thema’s. We kunnen hierdoor meer tijd steken in instructiemomenten en afstemmen op de eigen groep. Daarnaast biedt het regelmaat en rust de komende lesperiode. Iets wat we samen erg belangrijk vinden en de kinderen (en leerkrachten) gunnen.