Vragenlijst SKPO


U heeft via de mail van ons inloggegevens gekregen voor een vragenlijst. Als school werken we steeds aan het best mogelijke onderwijs voor uw kind(eren). We hebben afspraken gemaakt over waar we ons in willen ontwikkelen, zoals kansen voor ieder kind, uitdagend onderwijs, wereldburgerschap en duurzaamheid. Graag horen we van u of en hoe u deze ontwikkeling terugziet op de school. En of u tevreden bent. We vinden het fijn als u even de tijd neemt om deze vragenlijst in te vullen. Dat kost u ongeveer 10 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Tot nu toe hebben we een respons van 34%. Helpt u mee dit percentage omhoog te krijgen? Alvast bedankt!
 
Naast ouders vullen ook de leerlingen van groep 5 t/m 8 en de medewerkers een vragenlijst in. Zo krijgen we een compleet beeld van onze school. De belangrijkste uitkomsten en wat we ermee doen, zullen we op een later moment met u delen.