Vervanging en berichtgeving via app


Zoals u misschien vernomen heeft uit onze berichtgeving zijn wij druk bezig om de groepen bemand te houden. Momenteel zijn er leerkrachten die om verschillende redenen niet aanwezig kunnen zijn op school. Door de pandemie lopen sommige leerkrachten een verhoogd risico. Daarnaast komt het voor dat leerkrachten afwezig zijn vanwege het test- en quarantainebeleid.
Ook niet-corona gerelateerde oorzaken zijn aan de orde van de dag.  Dit betekent dat we structureel al vijf leerkrachten moeten vervangen naast de onvoorziene vervangingen. Een nijpende situatie.
 
Onze school kan onder normale omstandigheden in dit soort gevallen altijd een beroep doen op de vervangers die vanuit het bestuur kunnen worden ingepland. Echter is de vraag in deze tijd naar vervangers groot en zijn alle vervangers al ingepland.
 
Mocht de leerkracht van uw zoon of dochter afwezig zijn én er is geen vervanger beschikbaar, dan zijn we genoodzaakt om thuisonderwijs te gaan organiseren. Er is dan ook geen noodopvang beschikbaar. Normaal bent u van ons gewend dat de groep opgedeeld wordt over andere groepen. Omdat wij werken met vaste cohorten is dat momenteel geen optie. Mocht dit voorkomen in de groep van uw zoon of dochter gaan we u vanaf volgende week hierover berichten via de app. U krijgt dan een pushmelding dat deze groep helaas thuis moet blijven. Om deze overgang soepel te laten verlopen zullen wij de informatie ook per mail versturen. Het is daarom noodzakelijk om dagelijks vóór schooltijd uw mail én app in de gaten te houden.
 
We hopen dat  u begrip heeft voor de situatie en zullen u informeren als dit iets betekent voor de groep van uw zoon of dochter.