Samenvoegen huidige groepen 3


We zijn dit jaar, in overleg met het team en de MR tot het besluit gekomen om de huidige groepen 3 volgend schooljaar samen te voegen. Zij gaan starten als één groep 4. Het is zoals eerder vermeld financieel niet haalbaar om deze kleine groepen voort te zetten. Daarnaast denken we dat het samenvoegen van deze groepen een positieve invloed heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

We begrijpen dat dit voor de kinderen even wennen zal zijn, ondanks dat de groepen al veel samenwerkten voor de lockdown. Wanneer het werken in cohorten versoepeld wordt gaan de leerkrachten van groep 3 weer een opbouw maken in de samenwerking van de groepen. We starten hier bewust dit schooljaar al mee zodat de kinderen aan het eind van het schooljaar gewend zijn aan een grotere groep én elkaar. Dit schooljaar is er een leerlingenstop voor de huidige groepen 3. Dat betekent dat er geen extra leerlingen meer worden aangenomen.
 
Wij hebben alle vertrouwen in de komende groep 4 en en zullen er in samenwerking met de leerkrachten voor zorgen dat de overgang soepel verloopt. Zo starten beide groepen met een Rots & Watertraining.