Nieuws

UPDATE 16 maart

Beste ouder/verzorger, U heeft gisteren een brief van mij ontvangen waarin staat dat de leerlingen als gevolg van het kabinetsbesluit zeker tot 6 april geen onderwijs krijgen op onze school. Vandaag hebben wij met het hele team afspraken gemaakt over het geven van onderwijs op afstand. In deze brief informeren wij u hierover. Wij hebben afgesproken dat de kinderen van groep 1 tot en met 8 gaan werken met dagplanningen. U krijgt elke dag van de groepsleerkracht een e-mail waarin staat wat de kinderen de dag erop moeten doen. Er is hierin een splitsing gemaakt tussen taken die alle kinderen af moeten hebben en een deel waarop taken staan die kinderen mogen doen. Deze taken zijn opdrachten die zij op een normale schooldag ook moeten doen. Echter, de kinderen zijn fysiek niet op school. Dat betekent dat de instructies bij de opdrachten op een andere manier plaatsvinden. Dat kan zijn via filmpjes van YouTube of via ingesproken instructies van Gynzy (het digitale leerplatform dat we gebruiken). Er zijn ook de nodige opdrachten waarbij leerlingen geen instructie van de leerkracht nodig hebben.  Kinderen uit groep 3-8 maken de opdrachten grotendeels digitaal via Gynzy. Dat heeft als voordeel dat de leerkrachten in de klas kunnen monitoren hoe kinderen hun werk maken. Gynzy is een adaptief programma. Dat betekent dat het niveau van de lesstof automatisch wordt aangepast aan de antwoorden die de kinderen geven. Geeft het kind veel goede antwoorden, dan zal het niveau van de opdrachten naar boven worden bijgesteld. Geeft het kind daarentegen veel foute antwoorden, dan worden de opgaven wat eenvoudiger. Het is daarom niet helpend voor uw kind om antwoorden voor te zeggen, de lesstof wordt dan namelijk juist steeds moeilijker. Uiteraard mag u wel helpen met het oplossen van een opdracht. We benadrukken om u, samen met de kinderen, aan de planning te houden zoals de leerkrachten die sturen. Vooruit laten werken is hierbij absoluut niet wenselijk! Morgen, 17 maart, gaan we starten met het werken op afstand. Dat betekent dat u morgen (van 8.00 u tot 12.00 u) de spullen van uw kinderen op kan komen halen op school. Uw kind mag meekomen. Heeft u of uw kind ziekteverschijnselen, dan vragen we u om iemand anders te regelen die de spullen ophaalt. De leerkrachten zorgen dat ervoor alle kinderen een stapel ligt met boeken, schriften, inloggegevens, werkboekjes, etc. Aangezien er ook veel digitaal wordt gewerkt, hebben de leerlingen een device nodig waarop zij kunnen werken. Wanneer u hierover thuis niet beschikt, mag de leerling een Chromebook lenen van school. Hiervoor geldt dat ouders een gebruikersovereenkomst ondertekenen waarin de nodige afspraken staan. De overeenkomst wordt morgen in de klas ingevuld en ondertekend en blijft daarna op school. Deze overeenkomst is toegevoegd aan deze e-mail.  Dit Chromebook (met oplader) zal dan morgen ook klaarliggen op de tafel van uw kind. We willen aan u vragen om een stevige tas mee te nemen waarin het Chromebook kan worden vervoerd.  Voor de ouders van groep 3-8 die voor hun leerling een Chromebook willen lenen, vragen we een bericht te sturen naar Peter (p.vanmeurs@skpo.nl) met als onderwerp Chromebook. Vermeld hierin uw naam, de naam en groep van de leerling. Wanneer u vragen heeft over de dagplanning, kunt u contact opnemen met de leerkracht. Op de planning vermelden zij hun e-mailadres. Mogelijk krijgt u van mij de komende dagen aanvullende informatie. Zo zijn we bijvoorbeeld aan het kijken of we de rapporten digitaal kunnen versturen, we zijn aan het onderzoeken hoe we dat kunnen doen (en ons toch houden aan de AVG-regelgeving). In de loop van de middag krijgt u een dagplanning van de leerkracht in uw mailbox. We zien u graag morgen tussen 8.00 u en 12.00 u.!   Met vriendelijke groet (mede namens het hele team), Peter van Meurs, directeur      

UPDATE 15 maart Corona

Beste ouder/verzorger, Zoals u ongetwijfeld in de media heeft vernomen gaan de scholen en kinderopvang, vanwege de “Coronacrisis”, sluiten. Zo ook basisschool De Troubadour. Vanaf morgen (16 maart) tot 6 april is de school gesloten voor leerlingen. In deze brief informeren wij u over de gevolgen voor uw kind.    Onderwijs op afstand. Morgen stond er al een studiedag geagendeerd waarop wij het gingen hebben over de inzet van Gynzy, een digitaal leerplatform dat wij sinds kort gebruiken. De invulling van deze dag wordt iets aangepast; wij gaan samen met de trainer van Gynzy kijken hoe we de leerlingen onderwijs op afstand kunnen bieden. De teamleden gaan zich daar dus morgen over buigen en in de loop van de dag (met een uitloop tot dinsdag) krijgt u hierover meer informatie.    Opvang van leerlingen waarvan de ouders “vitale beroepen” hebben. U heeft wellicht ook begrepen dat het onderwijs en de kinderopvang is gevraagd om de opvang van kinderen van ouders met “vitale beroepen” te regelen. Op deze manier kunnen zij hun werk blijven doen. Het spreekt voor zich dat enkel kinderen worden opgevangen wanneer zij geen ziekteverschijnselen hebben. U begrijpt dat wij niet van alle ouders weten wie in bovenstaande categorie valt. Mocht u een “vitaal beroep” uitoefenen (klik hier voor het overzicht) en géén opvang hebben voor uw kind in de week van 16 maart, dan wil ik u vragen om een bericht te sturen naar mij (p.vanmeurs@skpo.nl) met als onderwerp “vitaal beroep”.  In dit bericht graag de volgende gegevens: naam ouder, naam kind(eren), groep(en) van kind(eren), beroep, dagen dat u geen opvang heeft. Overigens heb ik van Korein begrepen dat zij aanstaande maandag en dinsdag open zijn voor de opvang van kinderen waarvan ouders een vitaal beroep hebben.    Contact. De afgelopen week hebben we van verschillende ouders berichten ontvangen waarin mooie woorden stonden die gericht waren aan ons team. Dank jullie wel voor deze waardering! U mag er ook nu weer vanuit gaan dat we onze schouders er onder zetten met elkaar om u en onze leerlingen binnen onze mogelijkheden te helpen waar we kunnen.  Mocht u vragen, suggesties of opmerkingen hebben, dan kunt u mij een berichtje sturen (p.vanmeurs@skpo.nl). We doen ons best om deze zo snel mogelijk te beantwoorden. Enkel voor zeer dringende zaken kunt u mij ook bellen (06-44060955).    Wanneer er wij nieuwe informatie hebben, hoort u van ons.     Met vriendelijke groet (mede namens het hele team),   Peter van Meurs, directeur            

UPDATE 12 maart Coronavirus

Beste ouders en verzorgers,  Vrijdag kwam het bericht van het RIVM dat zij inwoners van de provincie Noord-Brabant adviseert om bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. De Troubadour blijft deze richtlijnen van het RIVM opvolgen. We vragen iedereen om zoveel mogelijk vanuit gezond verstand en eigen verantwoordelijkheid te handelen. Zolang bovenstaand advies geldt, zullen ook teamleden met deze verschijnselen niet op school aanwezig zijn. We kunnen niet voorzien hoeveel leraren afwezig gaan zijn de komende periode. Ook is niet bekend hoe lang dit advies aangehouden wordt. Wel is duidelijk dat we er rekening mee moeten houden dat er groepen naar huis gestuurd moeten worden omdat er geen leraar beschikbaar is. We kiezen er niet voor om groepen op te delen.  Voor De Troubadour betekent dit dat het overgrote deel van het team aangeeft morgen, maandag 9 maart, aanwezig te zullen zijn. Voor enkele collega’s geldt dat zij er vanwege verkoudheid, hoesten of koorts NIET zijn morgen. Het gaat hierbij om groep 3A en 4B. Voor de volledigheid, bij hen is GEEN Coronavirus vastgesteld, maar zij blijven thuis vanwege de redenen die ik aan het begin van deze brief heb geschetst. Zij kunnen weer komen werken wanneer zij geen klachten meer hebben of wanneer de richtlijnen van het RIVM worden bijgesteld. We hebben overigens geregeld dat deze groepen morgen WEL gewoon onderwijs krijgen.  We bekijken de situatie dag voor dag en we blijven u informeren. We vragen u dan ook om regelmatig uw e-mail en Troubadourapp te checken. U mag erop vertrouwen dat wij ons uiterste best zullen doen om tijdig te communiceren. In deze situatie is dat echter erg lastig en kan het gebeuren dat u zelfs kort van tevoren nog te horen krijgt dat de leraar van uw kind vanwege de genoemde verschijnselen niet naar school mag komen. We beseffen dat u graag weet waar u aan toe bent, maar rekenen op uw begrip voor deze situatie van overmacht. Wij kunnen niet anders dan deze RIVM-adviezen serieus nemen. Tot slot vragen we ook u vanuit uw eigen verantwoordelijkheid voor uzelf en uw kind te handelen en de richtlijnen van het RIVM strikt te volgen. Deze zijn te hier te vinden. *******************UPDATE (12 MAART 2020)*********************** Er zijn vandaag nog twee leerkrachten (van groep 1-2b en 5a) vanwege milde ziekteverschijnselen thuis. Zij zijn morgen dan ook niet aanwezig.  Gelukkig kunnen, zoals het er nu naar uitziet, morgen (13 maart) alle kinderen (mits zij zelf geen klachten hebben) naar school komen.  Juf Inge geeft namelijk les aan groep 1-2b en juf Hanneke staat in groep 5a.  Aanstaande maandag, 16 maart, zijn alle kinderen vanwege een geplande studiedag vrij.  Wanneer de Coronacrisis gevolgen heeft voor de bemensing van dinsdag 17 maart, krijgt u uiteraard meteen een bericht van mij. Zonder tegenbericht, zijn alle kinderen (mits ze zelf geen klachten hebben) dus van harte welkom! *************************************************************** Met vriendelijke groet, Peter van Meurs, directeur

Zzzoef (naschoolse activiteit)

Beste ouders,   We gaan weer actief van start met onze ZZZoef  training, de rots & watertraining voor jongens en meisjes.   Meer zelfvertrouwen, sterk voor jezelf staan en relaxter zijn in nieuwe situaties, dat is de kern van onze ZZZoef training voor kinderen.   Praktische informatie:  Startdatum: maandag 2 maart (6 lessen van 45 minuten) Locatie: bs de Troubadour, Eindhoven Leeftijd: 5- 8 jaar / 8-10 jaar Kosten: €25,00 per les (wij zijn een geregistreerde praktijk en dat maakt dat veel zorgverzekeraars vanuit het aanvullend alternatieve zorg u tegemoetkomen in de kosten)   “Spelenderwijs ontdekt het kind de wereld en ontwikkelt het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen, vertrouwen in een ander en sociale vaardigheden.” Wat is Rots & Water? Wij zijn ervaren en gecertificeerde trainers en gebruiken elementen uit de Rots en water training. Rots & Water is een sociale weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes vanaf de kleuterleeftijd die willen leren om op een goede manier voor zichzelf op te komen in de omgang met anderen.  Wat gaan we doen?  Door sport, spel en bewegen worden vaardigheden aangeleerd. Thema’s die aan de orde komen zijn: Concentratie en focus Sterk staan, zelfverzekerdheid Omgaan met Emoties Vriendschap  Zelfvertrouwen Samenwerken  Lichaamstaal, wat straal ik uit en hoe doe ik dat? Voor jezelf opkomen, Grenzen aangeven Jullie kunnen je kind opgeven via de app en dan krijgen jullie via de mail te horen of de groep kan starten (i.v.m. voldoende aanmeldingen).    Jorine van Beurden