Nieuws

Sinterklaas en burgemeester Jorritsma op bezoek!

Vandaag hebben we onverwachts bezoek gehad van Sinterklaas en zijn pieten!We stonden in de ochtend met alle kinderen klaar om te videobellen, maar toen bleek dat we geen verbinding konden krijgen met Sinterklaas. Dit was even schrikken, maar gelukkig was Sinterklaas zijn afspraak niet vergeten. Hij kwam toch nog met zijn snelle wagen naar school!   De groepen 1 t/m 4 hebben een eigen optreden gegeven in de gymzaal. Echter was er nog één probleem: deze week hadden wij alle tekeningen voor Sinterklaas afgegeven bij burgemeester Jorritsma, zodat hij deze vandaag aan Sinterklaas kon geven.   Gelukkig had burgemeester Jorritsma in de gaten, dat Sinterklaas niet thuis aan het werk was en kwam hij even langs bij basisschool de Troubadour. De burgemeester had de tekeningen van alle kinderen bij en heeft deze aan Sinterklaas gegeven.  Hierna heeft de burgemeester nog naar een aantal optredens gekeken en om vervolgens weer terug te keren naar het stadhuis.   Ondertussen hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 de surprises uitgepakt die ze voor elkaar hadden gemaakt. Alle kinderen hebben hier ontzettend hard aan gewerkt. Het zag er prachtig uit!  Aan het einde van de ochtend zijn alle kinderen van de groepen 1 t/m 5 nog even op bezoek geweest bij Sinterklaas in de gymzaal. Hierna zijn Sinterklaas en zijn pieten weer naar het pietenhuis vertrokken. Ze gingen weer verder met de voorbereidingen voor pakjesavond. Het was een geweldige dag, met vele verrassingen. Wij willen jullie een fijne pakjesavond wensen! Dag hoor!  

Geldende afspraken op onze school - Update

Het zijn spannende en onzekere tijden voor kinderen, ouders en het team. Ge-lukkig hebben we op een enkele dag na, de bezetting op peil kunnen houden. We hopen dat iedereen fit en vitaal blijft, maar vragen u rekening te houden met het feit dat uw kind op een andere manier of thuis les zou kunnen krijgen. Zoals eerder aangegeven hebben we een aantal scenario’s ontwikkeld om Co-rona thuis of op school op te kunnen vangen. Wij vragen uw begrip hiervoor.Hieronder vindt u een herhaling van de nu geldende afspraken op onze school: •Geen ouders meer in school onder schooltijd.•Ondersteunende werkzaamheden van vrijwilligers en ouders worden tot na-der order gestaakt.•Oudergesprekken vinden online plaats.•Afspraken met externen worden tot een minimum beperkt en vinden zoveel als mogelijk na schooltijd plaats.•Stagiaires vervolgen hun stage-activiteiten en maken hier afspraken over met de mentor.•Externen die het gebouw binnenkomen vullen het registratieformulier in met hierin een gezondheidscheck.  •Komt u uw kind eerder ophalen van school, belt u dan vooraf even. Dan zorgen wij dat uw kind klaar staat. •Er geldt een dringend advies voor het dragen van een mondkapje bij het halen en brengen van de kinderen. Extra afspraken organisatie : •Contactoppervlakken worden regelmatig schoongemaakt.•De luchtkwaliteit in de lokalen wordt nauwlettend in de gaten gehouden. •Er wordt extra geventileerd in de pauzes.•Handen worden regelmatig gewassen volgens richtlijnen RIVM.•Kinderen worden voorbereid op eventueel (gedeeltelijk) onderwijs op af-stand.•Er zijn afspraken gemaakt hoe wij als team samenkomen en ons houden aan de richtlijnen van het RIVM.  U kunt ons bereiken via de bekende kanalen (plein, telefoon, e-mail).  Blijf gezond, namens het team,Pascha Vink en Didi Verbeek Het zijn spannende en onzekere tijden voor kinderen, ouders en het team. Ge-lukkig hebben we op een enkele dag na, de bezetting op peil kunnen houden. We hopen dat iedereen fit en vitaal blijft, maar vragen u rekening te houden met het feit dat uw kind op een andere manier of thuis les zou kunnen krijgen. Zoals eerder aangegeven hebben we een aantal scenario’s ontwikkeld om Co-rona thuis of op school op te kunnen vangen. Wij vragen uw begrip hiervoor.Hieronder vindt u een herhaling van de nu geldende afspraken op onze school: •Geen ouders meer in school onder schooltijd.•Ondersteunende werkzaamheden van vrijwilligers en ouders worden tot na-der order gestaakt.•Oudergesprekken vinden online plaats.•Afspraken met externen worden tot een minimum beperkt en vinden zoveel als mogelijk na schooltijd plaats.•Stagiaires vervolgen hun stage-activiteiten en maken hier afspraken over met de mentor.•Externen die het gebouw binnenkomen vullen het registratieformulier in met hierin een gezondheidscheck.  •Komt u uw kind eerder ophalen van school, belt u dan vooraf even. Dan zorgen wij dat uw kind klaar staat. •Er geldt een dringend advies voor het dragen van een mondkapje bij het halen en brengen van de kinderen. Extra afspraken organisatie : •Contactoppervlakken worden regelmatig schoongemaakt.•De luchtkwaliteit in de lokalen wordt nauwlettend in de gaten gehouden. •Er wordt extra geventileerd in de pauzes.•Handen worden regelmatig gewassen volgens richtlijnen RIVM.•Kinderen worden voorbereid op eventueel (gedeeltelijk) onderwijs op af-stand.•Er zijn afspraken gemaakt hoe wij als team samenkomen en ons houden aan de richtlijnen van het RIVM.  U kunt ons bereiken via de bekende kanalen (plein, telefoon, e-mail).  Blijf gezond, namens het team,Pascha Vink en Didi Verbeek                                                                                            Het zijn spannende en onzekere tijden voor kinderen, ouders en het team. Gelukkig hebben we op een enkele dag na, de bezetting op peil kunnen houden. We hopen dat iedereen fit en vitaal blijft, maar vragen u rekening te houden met het feit dat uw kind op een andere manier of thuis les zou kunnen krijgen. Zoals eerder aangegeven hebben we een aantal scenario’s ontwikkeld om Corona thuis of op school op te kunnen vangen. Wij vragen uw begrip hiervoor.   Hieronder vindt u een herhaling van de nu geldende afspraken op onze school:   · Geen ouders meer in school onder schooltijd. · Oudergesprekken vinden online plaats. · Afspraken met externen worden tot een minimum beperkt en vinden zoveel als mogelijk na schooltijd plaats. · Stagiaires vervolgen hun stage-activiteiten en maken hier afspraken over met de mentor. · Externen die het gebouw binnenkomen vullen het registratieformulier in met hierin een gezondheidscheck.  · Komt u uw kind eerder ophalen van school, belt u dan vooraf even. Dan zorgen wij dat uw kind klaar staat. · Er geldt een dringend advies voor het dragen van een mondkapje bij het halen en brengen van de kinderen.   Extra afspraken organisatie : · Contactoppervlakken worden regelmatig schoongemaakt. · De luchtkwaliteit in de lokalen wordt nauwlettend in de gaten gehouden. · Er wordt extra geventileerd in de pauzes. · Handen worden regelmatig gewassen volgens richtlijnen RIVM. · Kinderen worden voorbereid op eventueel (gedeeltelijk) onderwijs op afstand. · Er zijn afspraken gemaakt hoe wij als team samenkomen en ons houden aan de richtlijnen van het RIVM.    U kunt ons bereiken via de bekende kanalen (plein, telefoon, e-mail).    Blijf gezond, namens het team, Pascha Vink en Didi Verbeek  

UPDATE 21 april 2020

Beste ouders, Wellicht heeft u ondertussen vernomen dat het kabinet heeft besloten dat de scholen na de meivakantie weer opengaan. Het is de bedoeling dat kinderen voor de helft van de tijd weer naar school kunnen. Wij nemen deze opdracht uiteraard zeer serieus en gaan de komende dagen en in de meivakantie met elkaar kijken hoe we dit passend krijgen op onze school. Het volgende houden wij hierbij in ons achterhoofd: Dat wat kan, doen we! Wat we niet kunnen, doen we niet. Wanneer we  meer duidelijkheid hebben over de praktische invulling, zullen we u meteen informeren per e-mail. In de media circuleren allerlei berichten over “het snel inhalen van leerachterstanden” wanneer kinderen weer naar school mogen. Wij voelen dit echt anders. We denken dat het vooral belangrijk is om aandacht te hebben voor het sociaal-emotionele aspect van onze leerlingen. Kinderen en leerkrachten moeten elkaar weer ontmoeten, net zoals bijvoorbeeld na de grote vakantie. Dit doen we met aandacht voor gevoelens en vooral met aandacht voor elkaar. Deze week hebben onze kinderen nog een “reguliere” lesweek met onderwijs op afstand. Daarna hebben de kinderen twee weken meivakantie. Zoals we al eerder hebben gecommuniceerd krijgen de kinderen in de vakantie géén dagplanningen; de boog kan immers niet altijd gespannen staan. Mocht u vragen hebben, dan hoor ik dat graag. Tot slot: Zorg goed voor elkaar! Met vriendelijke groet (mede namens het hele team), Peter van Meurs, directeur.

UPDATE 7 april 2020

Geachte ouder/verzorger, Hierbij ontvangt u van mij weer een korte update. Sinds vorige week vangen wij de kinderen wiens ouders een vitaal beroep uitoefenen op onze school op. Dit geldt ook voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. De eerste drie weken na de sluiting van de school, heeft Korein dit voor ons gedaan. Elk dagdeel zijn er twee leerkrachten aanwezig die de kinderen begeleiden met het maken van hun dagplanning. Tussendoor spelen ze lekker met de kinderen buiten of krijgen ze gymles van meneer Marvin. Uiteraard hanteren de teamleden de richtlijnen van het RIVM. De leerkrachten van de groepen 3 tot en met 8 maken gebruik van Google Classroom en hebben op deze manier wekelijks contact met de kinderen door met hen te videobellen. We merken dat wij èn de kinderen dat erg prettig vinden. De kinderen en leerkrachten van de groepen 1-2 gebruiken een digitaal prikbord (Padlet) waarop ze berichtjes kunnen posten. Daar wordt ook al flink gebruik van gemaakt. Het allerliefst zien we de kinderen natuurlijk op onze school, maar vanwege de huidige situatie zijn Padlet en Google Classroom prima alternatieven. Wij hebben besloten om in vakanties of andere vrije dagen géén thuiswerk op te geven aan de leerlingen. Wij vinden dat de boog niet altijd gespannen kan staan en gunnen teamleden, ouders, maar zeker ook onze leerlingen momenten van rust. Wij zien dat er hard wordt gewerkt door de kinderen thuis en realiseren ons echt dat er ook veel wordt gevraagd van uw tijd en energie. Petje af daarvoor! Teamleden werken, buiten de opvang van eerdergenoemde leerlingen, vanuit huis en overleggen veel met elkaar via Teams. Daarnaast maken ze de dagplanningen, monitoren ze het werk van kinderen, beantwoorden ze vragen van ouders en kinderen en nemen ze contact op met ouders wanneer ze merken dat het maken van de opdrachten niet helemaal lekker loopt. Fred en ik zijn dagelijks op school gedurende de ochtend. Mocht u vragen hebben over de dagplanningen of technische zaken, dan kunt u per e-mail contact opnemen met de groepsleerkracht. Voor andere zaken kunt u mij bellen of e-mailen. Voor zeer urgente zaken kunt u mij bereiken op mijn mobiele nummer (06-44060955). Tot slot: Zorg goed voor elkaar!   Met vriendelijke groet (mede namens het hele team), Peter van Meurs, directeur    

UPDATE 26 maart

Beste ouder/verzorger, We zien nog steeds een enorme betrokkenheid van kinderen bij hun dagelijkse werkzaamheden. Natuurlijk weten we dat dit ook een investering vraagt van de ouders. Dank jullie wel daarvoor! Het is belangrijk dat kinderen contact houden met hun leerkracht en klasgenoten. Daarom zit er deze week bij een van de dagplanningen een link naar een filmpje dat de leerkracht heeft gemaakt.  Vanaf volgende week gaan de kinderen van groep 1-2 werken met Padlet. Dit is een digitaal prikbord waarop kinderen, ouders en leerkracht leuke berichten kunnen plaatsen. U krijgt hierover nog informatie van de leerkrachten. De dagplanningen blijft u ontvangen per e-mail. Maandag wordt er in de groepen 3-8 gestart met Google Classroom. Hierdoor zijn er voor kinderen en leerkrachten meer mogelijkheden om contact te hebben en bijvoorbeeld de dagplanning direct met de leerling te delen. De leerkracht gaat elke week, in groepjes van 4-5 klasgenoten, videobellen met de leerlingen. U blijft van de leerkrachten de dagplanning per e-mail ontvangen zodat ook u weet wat uw kind moet doen. De handleiding van Google Classroom ontvangt u van de leerkrachten. Naar aanleiding van mijn vorige update heb ik de nodige reacties ontvangen van ouders die mogelijk een oplossing hadden voor het digitaal verspreiden van de rapporten. Dank daarvoor! Uiteindelijk bleven wat oplossingen over en die heb ik voorgelegd aan de Functionaris Gegevensbescherming van ons bestuur. Alle digitale oplossingen zijn, zeker wanneer het 300 leerlingen betreft, zeer foutgevoelig waardoor de kans op een datalek erg groot is. Digitaal versturen is daardoor geen optie. Een andere mogelijkheid zou zijn dat het rapport opgehaald kan worden en dat wordt afgeraden vanwege het oogpunt van gezondheid. We daarom besloten dat de rapporten worden uitgedeeld wanneer de scholen weer opengaan.  Teamleden werken vanuit huis en overleggen veel met elkaar via Teams. Fred en ik zijn dagelijks op school gedurende de ochtend. De logopediste en de MRT’er werken ook enkel nog maar op afstand met leerlingen. Mocht u vragen hebben over de dagplanningen of technische zaken, dan kunt u per e-mail contact opnemen met de groepsleerkracht. Voor andere zaken kunt u mij bellen of e-mailen. Voor zeer urgente zaken kunt u mij bereiken op mijn mobiele nummer (06-44060955). Tot slot: Zorg goed voor elkaar!   Met vriendelijke groet (mede namens het hele team), Peter van Meurs, directeur  

UPDATE 18 maart

Beste ouder/verzorger, Vandaag en gisteren is er door de kinderen al flink gewerkt aan de dagplanningen die zij krijgen van de leerkrachten. Teamleden zijn vooral vanuit huis aan het werk; ze maken de dagplanningen, beantwoorden vragen van kinderen en monitoren het werk dat de leerlingen maken. We zien dat er hard wordt gewerkt en dat is ook precies de bedoeling. Onderwijs op afstand betekent ook niet dat de kinderen 3 weken extra vakantie hebben, maar dat, in grote lijnen, het aanbod (en dus ook de hoeveelheid werk) overeenkomt met een reguliere schooldag. Het is belangrijk dat ook de kinderen wennen aan deze manier van werken en een vaste structuur vinden in de dag. U kunt hen daarbij helpen: laat ze bijvoorbeeld op de normale tijd opstaan en ontbijten en laat hen daarna aan de slag gaan met het schoolwerk. Natuurlijk is ontspannen en bewegen ook belangrijk, we nemen dit daarom ook mee in de dagplanning die u dagelijks krijgt.  Zeker in deze beginfase wordt er wel eens tegen een technisch probleem aangelopen. Heeft u vragen, aarzel niet en stuur de leerkracht een e-mail. We doen ons best om het dan zo snel mogelijk op te lossen. De eerste reacties op deze manier van werken zijn erg positief. We hebben van de nodige ouders hartverwarmende berichten ontvangen; zelfs post van kinderen. Dank jullie wel daarvoor!  Morgen zouden de rapporten mee worden gegeven aan de kinderen. De teamleden hebben de afgelopen weken hier de nodige tijd ingestoken. Echter, we hebben gekeken naar mogelijkheden om deze digitaal naar u te versturen. Op deze korte termijn is het (nog) niet gelukt om een praktisch haalbare (volgens richtlijnen van de AVG) oplossing te vinden. Wanneer u de gouden tip heeft, dan hoor ik dat graag (p.vanmeurs@skpo.nl). De geplande rapportgesprekken gaan NIET door.  Mocht u vragen hebben over de dagplanningen of technische zaken, dan kunt u per e-mail contact opnemen met de groepsleerkracht. Voor andere zaken kunt u mij bellen of e-mailen. Nagenoeg elke ochtend is er iemand op school (040-2512704). Voor zeer urgente zaken kunt u mij bereiken op mijn mobiele nummer (06-44060955). Tot slot: Zorg goed voor elkaar!   Met vriendelijke groet (mede namens het hele team), Peter van Meurs, directeur