Nieuws

Geldende afspraken op onze school - Update

Het zijn spannende en onzekere tijden voor kinderen, ouders en het team. Ge-lukkig hebben we op een enkele dag na, de bezetting op peil kunnen houden. We hopen dat iedereen fit en vitaal blijft, maar vragen u rekening te houden met het feit dat uw kind op een andere manier of thuis les zou kunnen krijgen. Zoals eerder aangegeven hebben we een aantal scenario’s ontwikkeld om Co-rona thuis of op school op te kunnen vangen. Wij vragen uw begrip hiervoor.Hieronder vindt u een herhaling van de nu geldende afspraken op onze school: •Geen ouders meer in school onder schooltijd.•Ondersteunende werkzaamheden van vrijwilligers en ouders worden tot na-der order gestaakt.•Oudergesprekken vinden online plaats.•Afspraken met externen worden tot een minimum beperkt en vinden zoveel als mogelijk na schooltijd plaats.•Stagiaires vervolgen hun stage-activiteiten en maken hier afspraken over met de mentor.•Externen die het gebouw binnenkomen vullen het registratieformulier in met hierin een gezondheidscheck.  •Komt u uw kind eerder ophalen van school, belt u dan vooraf even. Dan zorgen wij dat uw kind klaar staat. •Er geldt een dringend advies voor het dragen van een mondkapje bij het halen en brengen van de kinderen. Extra afspraken organisatie : •Contactoppervlakken worden regelmatig schoongemaakt.•De luchtkwaliteit in de lokalen wordt nauwlettend in de gaten gehouden. •Er wordt extra geventileerd in de pauzes.•Handen worden regelmatig gewassen volgens richtlijnen RIVM.•Kinderen worden voorbereid op eventueel (gedeeltelijk) onderwijs op af-stand.•Er zijn afspraken gemaakt hoe wij als team samenkomen en ons houden aan de richtlijnen van het RIVM.  U kunt ons bereiken via de bekende kanalen (plein, telefoon, e-mail).  Blijf gezond, namens het team,Pascha Vink en Didi Verbeek Het zijn spannende en onzekere tijden voor kinderen, ouders en het team. Ge-lukkig hebben we op een enkele dag na, de bezetting op peil kunnen houden. We hopen dat iedereen fit en vitaal blijft, maar vragen u rekening te houden met het feit dat uw kind op een andere manier of thuis les zou kunnen krijgen. Zoals eerder aangegeven hebben we een aantal scenario’s ontwikkeld om Co-rona thuis of op school op te kunnen vangen. Wij vragen uw begrip hiervoor.Hieronder vindt u een herhaling van de nu geldende afspraken op onze school: •Geen ouders meer in school onder schooltijd.•Ondersteunende werkzaamheden van vrijwilligers en ouders worden tot na-der order gestaakt.•Oudergesprekken vinden online plaats.•Afspraken met externen worden tot een minimum beperkt en vinden zoveel als mogelijk na schooltijd plaats.•Stagiaires vervolgen hun stage-activiteiten en maken hier afspraken over met de mentor.•Externen die het gebouw binnenkomen vullen het registratieformulier in met hierin een gezondheidscheck.  •Komt u uw kind eerder ophalen van school, belt u dan vooraf even. Dan zorgen wij dat uw kind klaar staat. •Er geldt een dringend advies voor het dragen van een mondkapje bij het halen en brengen van de kinderen. Extra afspraken organisatie : •Contactoppervlakken worden regelmatig schoongemaakt.•De luchtkwaliteit in de lokalen wordt nauwlettend in de gaten gehouden. •Er wordt extra geventileerd in de pauzes.•Handen worden regelmatig gewassen volgens richtlijnen RIVM.•Kinderen worden voorbereid op eventueel (gedeeltelijk) onderwijs op af-stand.•Er zijn afspraken gemaakt hoe wij als team samenkomen en ons houden aan de richtlijnen van het RIVM.  U kunt ons bereiken via de bekende kanalen (plein, telefoon, e-mail).  Blijf gezond, namens het team,Pascha Vink en Didi Verbeek                                                                                            Het zijn spannende en onzekere tijden voor kinderen, ouders en het team. Gelukkig hebben we op een enkele dag na, de bezetting op peil kunnen houden. We hopen dat iedereen fit en vitaal blijft, maar vragen u rekening te houden met het feit dat uw kind op een andere manier of thuis les zou kunnen krijgen. Zoals eerder aangegeven hebben we een aantal scenario’s ontwikkeld om Corona thuis of op school op te kunnen vangen. Wij vragen uw begrip hiervoor.   Hieronder vindt u een herhaling van de nu geldende afspraken op onze school:   · Geen ouders meer in school onder schooltijd. · Oudergesprekken vinden online plaats. · Afspraken met externen worden tot een minimum beperkt en vinden zoveel als mogelijk na schooltijd plaats. · Stagiaires vervolgen hun stage-activiteiten en maken hier afspraken over met de mentor. · Externen die het gebouw binnenkomen vullen het registratieformulier in met hierin een gezondheidscheck.  · Komt u uw kind eerder ophalen van school, belt u dan vooraf even. Dan zorgen wij dat uw kind klaar staat. · Er geldt een dringend advies voor het dragen van een mondkapje bij het halen en brengen van de kinderen.   Extra afspraken organisatie : · Contactoppervlakken worden regelmatig schoongemaakt. · De luchtkwaliteit in de lokalen wordt nauwlettend in de gaten gehouden. · Er wordt extra geventileerd in de pauzes. · Handen worden regelmatig gewassen volgens richtlijnen RIVM. · Kinderen worden voorbereid op eventueel (gedeeltelijk) onderwijs op afstand. · Er zijn afspraken gemaakt hoe wij als team samenkomen en ons houden aan de richtlijnen van het RIVM.    U kunt ons bereiken via de bekende kanalen (plein, telefoon, e-mail).    Blijf gezond, namens het team, Pascha Vink en Didi Verbeek  

UPDATE 21 april 2020

Beste ouders, Wellicht heeft u ondertussen vernomen dat het kabinet heeft besloten dat de scholen na de meivakantie weer opengaan. Het is de bedoeling dat kinderen voor de helft van de tijd weer naar school kunnen. Wij nemen deze opdracht uiteraard zeer serieus en gaan de komende dagen en in de meivakantie met elkaar kijken hoe we dit passend krijgen op onze school. Het volgende houden wij hierbij in ons achterhoofd: Dat wat kan, doen we! Wat we niet kunnen, doen we niet. Wanneer we  meer duidelijkheid hebben over de praktische invulling, zullen we u meteen informeren per e-mail. In de media circuleren allerlei berichten over “het snel inhalen van leerachterstanden” wanneer kinderen weer naar school mogen. Wij voelen dit echt anders. We denken dat het vooral belangrijk is om aandacht te hebben voor het sociaal-emotionele aspect van onze leerlingen. Kinderen en leerkrachten moeten elkaar weer ontmoeten, net zoals bijvoorbeeld na de grote vakantie. Dit doen we met aandacht voor gevoelens en vooral met aandacht voor elkaar. Deze week hebben onze kinderen nog een “reguliere” lesweek met onderwijs op afstand. Daarna hebben de kinderen twee weken meivakantie. Zoals we al eerder hebben gecommuniceerd krijgen de kinderen in de vakantie géén dagplanningen; de boog kan immers niet altijd gespannen staan. Mocht u vragen hebben, dan hoor ik dat graag. Tot slot: Zorg goed voor elkaar! Met vriendelijke groet (mede namens het hele team), Peter van Meurs, directeur.

UPDATE 7 april 2020

Geachte ouder/verzorger, Hierbij ontvangt u van mij weer een korte update. Sinds vorige week vangen wij de kinderen wiens ouders een vitaal beroep uitoefenen op onze school op. Dit geldt ook voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. De eerste drie weken na de sluiting van de school, heeft Korein dit voor ons gedaan. Elk dagdeel zijn er twee leerkrachten aanwezig die de kinderen begeleiden met het maken van hun dagplanning. Tussendoor spelen ze lekker met de kinderen buiten of krijgen ze gymles van meneer Marvin. Uiteraard hanteren de teamleden de richtlijnen van het RIVM. De leerkrachten van de groepen 3 tot en met 8 maken gebruik van Google Classroom en hebben op deze manier wekelijks contact met de kinderen door met hen te videobellen. We merken dat wij èn de kinderen dat erg prettig vinden. De kinderen en leerkrachten van de groepen 1-2 gebruiken een digitaal prikbord (Padlet) waarop ze berichtjes kunnen posten. Daar wordt ook al flink gebruik van gemaakt. Het allerliefst zien we de kinderen natuurlijk op onze school, maar vanwege de huidige situatie zijn Padlet en Google Classroom prima alternatieven. Wij hebben besloten om in vakanties of andere vrije dagen géén thuiswerk op te geven aan de leerlingen. Wij vinden dat de boog niet altijd gespannen kan staan en gunnen teamleden, ouders, maar zeker ook onze leerlingen momenten van rust. Wij zien dat er hard wordt gewerkt door de kinderen thuis en realiseren ons echt dat er ook veel wordt gevraagd van uw tijd en energie. Petje af daarvoor! Teamleden werken, buiten de opvang van eerdergenoemde leerlingen, vanuit huis en overleggen veel met elkaar via Teams. Daarnaast maken ze de dagplanningen, monitoren ze het werk van kinderen, beantwoorden ze vragen van ouders en kinderen en nemen ze contact op met ouders wanneer ze merken dat het maken van de opdrachten niet helemaal lekker loopt. Fred en ik zijn dagelijks op school gedurende de ochtend. Mocht u vragen hebben over de dagplanningen of technische zaken, dan kunt u per e-mail contact opnemen met de groepsleerkracht. Voor andere zaken kunt u mij bellen of e-mailen. Voor zeer urgente zaken kunt u mij bereiken op mijn mobiele nummer (06-44060955). Tot slot: Zorg goed voor elkaar!   Met vriendelijke groet (mede namens het hele team), Peter van Meurs, directeur    

UPDATE 26 maart

Beste ouder/verzorger, We zien nog steeds een enorme betrokkenheid van kinderen bij hun dagelijkse werkzaamheden. Natuurlijk weten we dat dit ook een investering vraagt van de ouders. Dank jullie wel daarvoor! Het is belangrijk dat kinderen contact houden met hun leerkracht en klasgenoten. Daarom zit er deze week bij een van de dagplanningen een link naar een filmpje dat de leerkracht heeft gemaakt.  Vanaf volgende week gaan de kinderen van groep 1-2 werken met Padlet. Dit is een digitaal prikbord waarop kinderen, ouders en leerkracht leuke berichten kunnen plaatsen. U krijgt hierover nog informatie van de leerkrachten. De dagplanningen blijft u ontvangen per e-mail. Maandag wordt er in de groepen 3-8 gestart met Google Classroom. Hierdoor zijn er voor kinderen en leerkrachten meer mogelijkheden om contact te hebben en bijvoorbeeld de dagplanning direct met de leerling te delen. De leerkracht gaat elke week, in groepjes van 4-5 klasgenoten, videobellen met de leerlingen. U blijft van de leerkrachten de dagplanning per e-mail ontvangen zodat ook u weet wat uw kind moet doen. De handleiding van Google Classroom ontvangt u van de leerkrachten. Naar aanleiding van mijn vorige update heb ik de nodige reacties ontvangen van ouders die mogelijk een oplossing hadden voor het digitaal verspreiden van de rapporten. Dank daarvoor! Uiteindelijk bleven wat oplossingen over en die heb ik voorgelegd aan de Functionaris Gegevensbescherming van ons bestuur. Alle digitale oplossingen zijn, zeker wanneer het 300 leerlingen betreft, zeer foutgevoelig waardoor de kans op een datalek erg groot is. Digitaal versturen is daardoor geen optie. Een andere mogelijkheid zou zijn dat het rapport opgehaald kan worden en dat wordt afgeraden vanwege het oogpunt van gezondheid. We daarom besloten dat de rapporten worden uitgedeeld wanneer de scholen weer opengaan.  Teamleden werken vanuit huis en overleggen veel met elkaar via Teams. Fred en ik zijn dagelijks op school gedurende de ochtend. De logopediste en de MRT’er werken ook enkel nog maar op afstand met leerlingen. Mocht u vragen hebben over de dagplanningen of technische zaken, dan kunt u per e-mail contact opnemen met de groepsleerkracht. Voor andere zaken kunt u mij bellen of e-mailen. Voor zeer urgente zaken kunt u mij bereiken op mijn mobiele nummer (06-44060955). Tot slot: Zorg goed voor elkaar!   Met vriendelijke groet (mede namens het hele team), Peter van Meurs, directeur  

UPDATE 18 maart

Beste ouder/verzorger, Vandaag en gisteren is er door de kinderen al flink gewerkt aan de dagplanningen die zij krijgen van de leerkrachten. Teamleden zijn vooral vanuit huis aan het werk; ze maken de dagplanningen, beantwoorden vragen van kinderen en monitoren het werk dat de leerlingen maken. We zien dat er hard wordt gewerkt en dat is ook precies de bedoeling. Onderwijs op afstand betekent ook niet dat de kinderen 3 weken extra vakantie hebben, maar dat, in grote lijnen, het aanbod (en dus ook de hoeveelheid werk) overeenkomt met een reguliere schooldag. Het is belangrijk dat ook de kinderen wennen aan deze manier van werken en een vaste structuur vinden in de dag. U kunt hen daarbij helpen: laat ze bijvoorbeeld op de normale tijd opstaan en ontbijten en laat hen daarna aan de slag gaan met het schoolwerk. Natuurlijk is ontspannen en bewegen ook belangrijk, we nemen dit daarom ook mee in de dagplanning die u dagelijks krijgt.  Zeker in deze beginfase wordt er wel eens tegen een technisch probleem aangelopen. Heeft u vragen, aarzel niet en stuur de leerkracht een e-mail. We doen ons best om het dan zo snel mogelijk op te lossen. De eerste reacties op deze manier van werken zijn erg positief. We hebben van de nodige ouders hartverwarmende berichten ontvangen; zelfs post van kinderen. Dank jullie wel daarvoor!  Morgen zouden de rapporten mee worden gegeven aan de kinderen. De teamleden hebben de afgelopen weken hier de nodige tijd ingestoken. Echter, we hebben gekeken naar mogelijkheden om deze digitaal naar u te versturen. Op deze korte termijn is het (nog) niet gelukt om een praktisch haalbare (volgens richtlijnen van de AVG) oplossing te vinden. Wanneer u de gouden tip heeft, dan hoor ik dat graag (p.vanmeurs@skpo.nl). De geplande rapportgesprekken gaan NIET door.  Mocht u vragen hebben over de dagplanningen of technische zaken, dan kunt u per e-mail contact opnemen met de groepsleerkracht. Voor andere zaken kunt u mij bellen of e-mailen. Nagenoeg elke ochtend is er iemand op school (040-2512704). Voor zeer urgente zaken kunt u mij bereiken op mijn mobiele nummer (06-44060955). Tot slot: Zorg goed voor elkaar!   Met vriendelijke groet (mede namens het hele team), Peter van Meurs, directeur      

UPDATE 16 maart

Beste ouder/verzorger, U heeft gisteren een brief van mij ontvangen waarin staat dat de leerlingen als gevolg van het kabinetsbesluit zeker tot 6 april geen onderwijs krijgen op onze school. Vandaag hebben wij met het hele team afspraken gemaakt over het geven van onderwijs op afstand. In deze brief informeren wij u hierover. Wij hebben afgesproken dat de kinderen van groep 1 tot en met 8 gaan werken met dagplanningen. U krijgt elke dag van de groepsleerkracht een e-mail waarin staat wat de kinderen de dag erop moeten doen. Er is hierin een splitsing gemaakt tussen taken die alle kinderen af moeten hebben en een deel waarop taken staan die kinderen mogen doen. Deze taken zijn opdrachten die zij op een normale schooldag ook moeten doen. Echter, de kinderen zijn fysiek niet op school. Dat betekent dat de instructies bij de opdrachten op een andere manier plaatsvinden. Dat kan zijn via filmpjes van YouTube of via ingesproken instructies van Gynzy (het digitale leerplatform dat we gebruiken). Er zijn ook de nodige opdrachten waarbij leerlingen geen instructie van de leerkracht nodig hebben.  Kinderen uit groep 3-8 maken de opdrachten grotendeels digitaal via Gynzy. Dat heeft als voordeel dat de leerkrachten in de klas kunnen monitoren hoe kinderen hun werk maken. Gynzy is een adaptief programma. Dat betekent dat het niveau van de lesstof automatisch wordt aangepast aan de antwoorden die de kinderen geven. Geeft het kind veel goede antwoorden, dan zal het niveau van de opdrachten naar boven worden bijgesteld. Geeft het kind daarentegen veel foute antwoorden, dan worden de opgaven wat eenvoudiger. Het is daarom niet helpend voor uw kind om antwoorden voor te zeggen, de lesstof wordt dan namelijk juist steeds moeilijker. Uiteraard mag u wel helpen met het oplossen van een opdracht. We benadrukken om u, samen met de kinderen, aan de planning te houden zoals de leerkrachten die sturen. Vooruit laten werken is hierbij absoluut niet wenselijk! Morgen, 17 maart, gaan we starten met het werken op afstand. Dat betekent dat u morgen (van 8.00 u tot 12.00 u) de spullen van uw kinderen op kan komen halen op school. Uw kind mag meekomen. Heeft u of uw kind ziekteverschijnselen, dan vragen we u om iemand anders te regelen die de spullen ophaalt. De leerkrachten zorgen dat ervoor alle kinderen een stapel ligt met boeken, schriften, inloggegevens, werkboekjes, etc. Aangezien er ook veel digitaal wordt gewerkt, hebben de leerlingen een device nodig waarop zij kunnen werken. Wanneer u hierover thuis niet beschikt, mag de leerling een Chromebook lenen van school. Hiervoor geldt dat ouders een gebruikersovereenkomst ondertekenen waarin de nodige afspraken staan. De overeenkomst wordt morgen in de klas ingevuld en ondertekend en blijft daarna op school. Deze overeenkomst is toegevoegd aan deze e-mail.  Dit Chromebook (met oplader) zal dan morgen ook klaarliggen op de tafel van uw kind. We willen aan u vragen om een stevige tas mee te nemen waarin het Chromebook kan worden vervoerd.  Voor de ouders van groep 3-8 die voor hun leerling een Chromebook willen lenen, vragen we een bericht te sturen naar Peter (p.vanmeurs@skpo.nl) met als onderwerp Chromebook. Vermeld hierin uw naam, de naam en groep van de leerling. Wanneer u vragen heeft over de dagplanning, kunt u contact opnemen met de leerkracht. Op de planning vermelden zij hun e-mailadres. Mogelijk krijgt u van mij de komende dagen aanvullende informatie. Zo zijn we bijvoorbeeld aan het kijken of we de rapporten digitaal kunnen versturen, we zijn aan het onderzoeken hoe we dat kunnen doen (en ons toch houden aan de AVG-regelgeving). In de loop van de middag krijgt u een dagplanning van de leerkracht in uw mailbox. We zien u graag morgen tussen 8.00 u en 12.00 u.!   Met vriendelijke groet (mede namens het hele team), Peter van Meurs, directeur      

UPDATE 15 maart Corona

Beste ouder/verzorger, Zoals u ongetwijfeld in de media heeft vernomen gaan de scholen en kinderopvang, vanwege de “Coronacrisis”, sluiten. Zo ook basisschool De Troubadour. Vanaf morgen (16 maart) tot 6 april is de school gesloten voor leerlingen. In deze brief informeren wij u over de gevolgen voor uw kind.    Onderwijs op afstand. Morgen stond er al een studiedag geagendeerd waarop wij het gingen hebben over de inzet van Gynzy, een digitaal leerplatform dat wij sinds kort gebruiken. De invulling van deze dag wordt iets aangepast; wij gaan samen met de trainer van Gynzy kijken hoe we de leerlingen onderwijs op afstand kunnen bieden. De teamleden gaan zich daar dus morgen over buigen en in de loop van de dag (met een uitloop tot dinsdag) krijgt u hierover meer informatie.    Opvang van leerlingen waarvan de ouders “vitale beroepen” hebben. U heeft wellicht ook begrepen dat het onderwijs en de kinderopvang is gevraagd om de opvang van kinderen van ouders met “vitale beroepen” te regelen. Op deze manier kunnen zij hun werk blijven doen. Het spreekt voor zich dat enkel kinderen worden opgevangen wanneer zij geen ziekteverschijnselen hebben. U begrijpt dat wij niet van alle ouders weten wie in bovenstaande categorie valt. Mocht u een “vitaal beroep” uitoefenen (klik hier voor het overzicht) en géén opvang hebben voor uw kind in de week van 16 maart, dan wil ik u vragen om een bericht te sturen naar mij (p.vanmeurs@skpo.nl) met als onderwerp “vitaal beroep”.  In dit bericht graag de volgende gegevens: naam ouder, naam kind(eren), groep(en) van kind(eren), beroep, dagen dat u geen opvang heeft. Overigens heb ik van Korein begrepen dat zij aanstaande maandag en dinsdag open zijn voor de opvang van kinderen waarvan ouders een vitaal beroep hebben.    Contact. De afgelopen week hebben we van verschillende ouders berichten ontvangen waarin mooie woorden stonden die gericht waren aan ons team. Dank jullie wel voor deze waardering! U mag er ook nu weer vanuit gaan dat we onze schouders er onder zetten met elkaar om u en onze leerlingen binnen onze mogelijkheden te helpen waar we kunnen.  Mocht u vragen, suggesties of opmerkingen hebben, dan kunt u mij een berichtje sturen (p.vanmeurs@skpo.nl). We doen ons best om deze zo snel mogelijk te beantwoorden. Enkel voor zeer dringende zaken kunt u mij ook bellen (06-44060955).    Wanneer er wij nieuwe informatie hebben, hoort u van ons.     Met vriendelijke groet (mede namens het hele team),   Peter van Meurs, directeur            

UPDATE 12 maart Coronavirus

Beste ouders en verzorgers,  Vrijdag kwam het bericht van het RIVM dat zij inwoners van de provincie Noord-Brabant adviseert om bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. De Troubadour blijft deze richtlijnen van het RIVM opvolgen. We vragen iedereen om zoveel mogelijk vanuit gezond verstand en eigen verantwoordelijkheid te handelen. Zolang bovenstaand advies geldt, zullen ook teamleden met deze verschijnselen niet op school aanwezig zijn. We kunnen niet voorzien hoeveel leraren afwezig gaan zijn de komende periode. Ook is niet bekend hoe lang dit advies aangehouden wordt. Wel is duidelijk dat we er rekening mee moeten houden dat er groepen naar huis gestuurd moeten worden omdat er geen leraar beschikbaar is. We kiezen er niet voor om groepen op te delen.  Voor De Troubadour betekent dit dat het overgrote deel van het team aangeeft morgen, maandag 9 maart, aanwezig te zullen zijn. Voor enkele collega’s geldt dat zij er vanwege verkoudheid, hoesten of koorts NIET zijn morgen. Het gaat hierbij om groep 3A en 4B. Voor de volledigheid, bij hen is GEEN Coronavirus vastgesteld, maar zij blijven thuis vanwege de redenen die ik aan het begin van deze brief heb geschetst. Zij kunnen weer komen werken wanneer zij geen klachten meer hebben of wanneer de richtlijnen van het RIVM worden bijgesteld. We hebben overigens geregeld dat deze groepen morgen WEL gewoon onderwijs krijgen.  We bekijken de situatie dag voor dag en we blijven u informeren. We vragen u dan ook om regelmatig uw e-mail en Troubadourapp te checken. U mag erop vertrouwen dat wij ons uiterste best zullen doen om tijdig te communiceren. In deze situatie is dat echter erg lastig en kan het gebeuren dat u zelfs kort van tevoren nog te horen krijgt dat de leraar van uw kind vanwege de genoemde verschijnselen niet naar school mag komen. We beseffen dat u graag weet waar u aan toe bent, maar rekenen op uw begrip voor deze situatie van overmacht. Wij kunnen niet anders dan deze RIVM-adviezen serieus nemen. Tot slot vragen we ook u vanuit uw eigen verantwoordelijkheid voor uzelf en uw kind te handelen en de richtlijnen van het RIVM strikt te volgen. Deze zijn te hier te vinden. *******************UPDATE (12 MAART 2020)*********************** Er zijn vandaag nog twee leerkrachten (van groep 1-2b en 5a) vanwege milde ziekteverschijnselen thuis. Zij zijn morgen dan ook niet aanwezig.  Gelukkig kunnen, zoals het er nu naar uitziet, morgen (13 maart) alle kinderen (mits zij zelf geen klachten hebben) naar school komen.  Juf Inge geeft namelijk les aan groep 1-2b en juf Hanneke staat in groep 5a.  Aanstaande maandag, 16 maart, zijn alle kinderen vanwege een geplande studiedag vrij.  Wanneer de Coronacrisis gevolgen heeft voor de bemensing van dinsdag 17 maart, krijgt u uiteraard meteen een bericht van mij. Zonder tegenbericht, zijn alle kinderen (mits ze zelf geen klachten hebben) dus van harte welkom! *************************************************************** Met vriendelijke groet, Peter van Meurs, directeur